دکتر احمد عباسی خلفی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر احمد عباسی خلفی

متخصص بیماری های های قلب و عروق
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق

دکتر احمد عباسی خلفی

متخصص بیماری های قلب و عروق و فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق ( اینترونشنال کاردیولوژی ) بزرگسالان

  • شماره نظام پزشکی : 64665
  • فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق ( اینترونشنال کاردیولوژی ) بزرگسالان از سال 1390 دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • متخصص بیماری های قلب و عروق از سال 1386 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  • دکترای حرفه ای پزشکی از سال 1376 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد