دکتر ابوالفضل دهقانی فیروزآبادی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر ابوالفضل دهقانی فیروزآبادی

متخصص ارتوپدی

دکتر ابوالفضل دهقانی فیروزآبادی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

  • شماره نظام پزشکی : 64790
  • تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی