دکتر ابوالحسن حلوانی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر ابوالحسن حلوانی

متخصص داخلی
فوق تخصص بیماریهای ریه

برنامه حضور در درمانگاه

شنبه
ـــــ
یکشنبه
ـــــ
دوشنبه
ـــــ
سه شنبه
ـــــ
چهارشنبه
ـــــ
پنجشنبه
ـــــ

دکتر ابوالحسن حلوانی

  • شماره نظام پزشکی : 48201
  • فوق تخصص بیماری های ریه از سال 1383
  • متخصص داخلی از سال 1380
  • دکترای حرفه ای پزشکی از سال 1373

آقای دکتر ابوالحسن حلوانی متخصص داخلی و فوق تخصص ریه, دوره پزشکی عمومی خود را در دانشگاه شهید بهشتی به پایان رسانده و مدرک تخصص داخلی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و فوق تخصص ریه را از دانشگاه شهید بهشتی دریافت کردند.