توصیه هایی برای کنترل فشار خون

توصیه هایی برای کنترل فشار خون | بیمارستان سیدالشهداء یزد

 

فشار خون یکی از علائم اصلی حیات است، هنگامی که سرخرگ‌های بزرگ، قابلیت ارتجاع و استحکام طبیعی خود را از دست بدهند و عروق کوچک نیز باریکتر شوند، فشار خون بالا می‌رود. فشار خون‌ بالا گاهی‌ کشنده‌ بی‌سر و صدا نامیده‌ می‌شود ، زیرا تا مراحل‌ انتهایی‌ اکثرا هیچ‌ علامتی‌ ندارد.

در این ویدئو آقای حمیدرضا آرین نیا سرپرستار بخش داخلی قلب بیمارستان سیدالشهدا یزد در خصوص این بیماری، عوامل خطر زا و توصیه هایی برای کنترل فشار خون ارائه می نماید.