تلفن گویا نوبت دهی درمانگاه سیدالشهدا : 03531655500
آزمایشگاه : 03531655340
فاکس : 03536213333
پذیرش بستری: 03531655381
ترخیص : 03531655385
تصویربرداری : 03531655331
آندوسکوپی : 03531655266
اورژانس: 03531655318
کدپستی: 8919845574

تماس با ما

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .