لوگوی بیمارستان سیدالشهدا یزد

تقدیرنامه های بیمارستان

بیمارستان تخصصی، فوق تخصصی سیدالشهداء یزد به عنوان تنها بیمارستان درجه یک خیریه-خصوصی در استان یزد این افتخار را دارد که به دلیل تلاش  عملکرد همکاران خود، مجموعه ای تقدیرنامه از اشخاص و نهادهای مختلف دریافت کرده است.

در قسمت روبرو، بخشی از این تقدیرنامه ها جهت اطلاع منتشر شده است.

Certificate of appreciation for the effort for a normal delivery in the hospital
Certificate of appreciation for the effort for a normal delivery in the hospital
تقدیرنامه های بیمارستان سیدالشهداء یزد | بیمارستان سیدالشهداء یزد