استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران:

ترکیب کرونا و آنفلوانزا شایعه است/ کودکان درگیر اومیکرون می شوند

استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: اومیکرون برخلاف دیگر سویه ها کودکان را هم درگیر می کند اما میزان مرگ و میر این ویروس کمتر است.
ویروس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کیوانی، در برنامه در انتهای الوند، اظهار کرد: اومیکرون یکی از انواع ویروس است که به طور طبیعی اتفاق می‌افتد اما خوشبختانه اگرچه این سویه سرایت پذیری بیشتری دارد اما بیش از همه ویروس‌هایی که تا امروز بروز کرده‌اند علائم بالینی را ایجاد نمی‌کند.

وی ادامه داد: این خصوصیت سبب شده در خیلی از کشورها تعداد مرگ و میر مانند دیگر سویه ها نباشد و از خیلی از سویه ها همچون دلتا کمتر است؛ البته این سویه بچه‌ها را بیشتر مبتلا می‌کند و موارد مراجعه کودکان در مواجهه با این بیماری بیشتر است. واکسیناسیون خوبی که انجام شد خیلی مؤثر بوده و مردم با تزریق دو دوز واکسن، ایمنی خوبی دارند.

استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران توضیح داد: بهترین واکسن اولین واکسن است. اول که واکسن آمده بود تصور می‌کردند نمی‌توان واکسن‌ها را جایگزین کرد اما بعداً اعلام کردند که واکسن‌ها را می‌توان در دوزهای مختلف عوض کرد. برای دوز سوم هر واکسنی که در دسترس بود مردم می‌توانند تزریق کنند تا به سیستم ایمنی یادآوری کنیم تا دوباره در برابر این ویروس فعال شود.

کیوانی تاکید کرد: برخی افراد علائم کمی در مواجهه با اومیکرون دارند. با سویه اومیکرون بچه‌ها بیشتر درگیر می‌شوند، اما درگیر مرگ نمی‌شوند.

وی ادامه داد: آنفلوانزا در سال قبل به دلیل رعایت مردم بسیار کم بود. امسال آنفلوانزای فصلی البته کمی بیشتر شده است. ممکن است یک فرد به ویروس کرونا و آنفلوانزا همزمان آلوده شود اما خیلی نادر است اما اینکه کسی فکر کند ویروس کرونا و آنفلوانزا ترکیب می‌شود، شایعه است و از نظر علمی امکانپذیر نیست.

استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: نشانه‌های اومیکرون خیلی با سویه های دیگر کرونا فرقی ندارد و بهتر است با توجه به اینکه در پاندمی کرونا هستیم کوچک‌ترین علائم را اومیکرون یا دلتا بدانیم. ۵ تا ۱۰ روز برای قرنطینه کافی است و موارد ارجاع به بیمارستان‌ها را کاهش دهیم.

به گفته وی، تا امروز مراجعات کمتر از حدی است که توقع می‌رفت و به نظر می‌رسد سویه اومیکرون کم خطر است.

کیوانی اظهار کرد: سویه های خطرناک با سرعت انتشار بیشتر به وجود می‌آید و ممکن است جهش‌های جدید، سویه های جدید با قدرت کمتر و سرعت انتشار بیشتر به وجود آید و اومیکرون یا سویه های بعدی مانند دیگر سویه های کرونا ویروس شوند.

وی توضیح داد: شرکت برکت اومیکرون را برای اولین بار در ایران شناسایی کرد و واکسیناسیون قبلی می‌تواند ما را در برابر این ویروس حفاظت کند از این رو دوز سوم می‌تواند به حفاظت مردم در برابر اومیکرون کمک کند. برخی تصور می‌کنند توطئه ای در کار است به مخالفان واکسن توصیه می‌کنم از واکسن تولید داخل تزریق کنیم.