بازرس انجمن رادیولوژی ایران مطرح کرد؛

تبدیل کشور به انبار تجهیزات پزشکی/ مشکل توزیع پزشک متخصص

بازرس انجمن رادیولوژی ایران، سیاست وزارت بهداشت در توزیع پزشکان متخصص را عامل بهانه عده ای برای طرح کمبود پزشک در همه رشته ها دانست.
تبدیل کشور به انبار تجهیزات پزشکی/ مشکل توزیع پزشک متخصص | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رادپور، به مناسبت روز جهانی رادیولوژی، به وضعیت توزیع نیروهای رادیولوژی در کشور اشاره کرد و گفت: موضوع کمبود پزشک در کشور، برای خیلی از مسئولان و مردم جذاب است.

وی افزود: متولی آموزش دستیاران و توزیع آنها در کشور، وزارت بهداشت است که این کار باید با توجه به امکانات و نیازهای وزارتخانه انجام شود.

بازرس انجمن رادیولوژی ایران تاکید کرد: در واقع مشکلات ناشی از کمبود پزشک متخصص در کشور، از همین توزیع نامناسب نیروی انسانی شکل می‌گیرد. در حالی که بیش از ۹۰۰ دستیار رشته رادیولوژی داریم که مشغول تحصیل هستند و بیش از ۴۰۰۰ نفر هم فارغ التحصیل هستند، اگر توزیع درستی انجام شود، همه نقاط کشور از خدمات همکاران رادیولوژیست بهره مند خواهند شد.

وی افزود: اگر توزیع نیروی انسانی متخصص درست انجام شود، خیلی از این مشکلات حل خواهد شد.

رادپور با عنوان این مطلب که حتی پذیرش دستیار رادیولوژی بیش از نیاز واقعی است، گفت: در حال حاضر شهرهایی هستند که تجهیزات پزشکی را خارج از ضوابط سطح بندی خدمات و استانداردهای جمعیتی، دریافت نمودند و همین موضوع باعث می‌شود نیاز به رادیولوژیست به صورت کاذب احساس شود. در حالی که بسیاری از مراکز آموزشی با مشکلات تهیه تجهیزات پزشکی مواجه اند.

وی با اشاره به فشارهای خارج از وزارت بهداشت برای داشتن پزشک متخصص در برخی مناطق، افزود: اگر توزیع نیروی انسانی بر اساس سطح بندی خدمات صورت بگیرد، قطعاً این مشکلات را نخواهیم داشت.

بازرس انجمن رادیولوژی ایران با عنوان این مطلب که به علت توزیع نامناسب و خارج از استاندارد تجهیزات پزشکی، کشور به انبار تجهیزات پزشکی تبدیل شده است، گفت: متأسفانه در توزیع تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی، استانداردها رعایت نمی‌شود و احساس کاذب کمبود پزشک داریم. در حالی که واقعیت این است که توزیع اشتباه است. امیدواریم با رویکرد جدید مسئولین وزارت بهداشت این مسائل هم با کارشناسی درست حل شود.