بخش 8 | بیمارستان سیدالشهداء یزد

بخش 8

در این بخش بیماران نیازمند مراقبت پس از عمل جراحی کلیه و مجاری ادراری، اورتوپدی، جراحی اعصاب ، جراحی عمومی و چشم بستری می شوند. حضور نیروهای کارآمد پرستاری و پزشکان متخصص و فوق تخصص جراحی با استفاده از امکانات پیشرفته در ارائه خدمت به هموطنان بسیار مؤثر است .

بخش 8 | بیمارستان سیدالشهداء یزد
رئیس بخش
آقای دکتر محمدرضا کریمی ـ آقای دکتر سید محمد میرغنی زاده
سرپرستار
خانم محبوبه محمودی

محل قرارگیری : طبقه اول

تعداد تخت : 19

شماره مستقیم : 03531655400  

تعداد پرستار : 16

برای نوبت دهی آنلاین و رزرو وقت ویزیت پزشکان ، کلیک کنید …
اخبار بخش 8
روز پرستار
جشن بزرگداشت روز پرستار
در این مراسم که اعضای هیات مدیره، پزشکان، پرستاران، کادر درمان و کادر اداری بیمارستان حضور داشتند از 20 نفر از کارمندان و کارگران نمونه و 20 پرستار نمونه با…
پزشکان فعال در بخش 8