بخش نمونه | بیمارستان سیدالشهداء یزد

بخش NICU نوزادان

ارائه خدمات به کودکان و نوزادن از بدو تاسیس بیمارستان در دستور کار بوده است. بخش NICU یکی از کلیدی ترین این خدمات است. بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) دارای تخت های وارمر ، دستگاه های انکوباتور، چند دستگاه فتوتراپ اینتنزیو و اتاق های ایزوله جهت موارد بستری عفونی می باشد. این بخش با بهره مندی از پزشکان خبره وکادر درمان دلسوز و متعهد در زمینه رسیدگی به نوزادان با ایجاد محیطی امن و به دور از استرس.

بخش نمونه | بیمارستان سیدالشهداء یزد
رئیس بخش
آقای دکتر محمدعلی شهاب
سرپرستار
خانم گل زر ارشاد

موقعیت : طبقه دوم NICU

شماره تماس : 3165217

برای نوبت دهی آنلاین و رزرو وقت ویزیت پزشکان، کلیک کنید…
اخبار بخش
پزشکان فعال در بخش