بخش داروخانه | بیمارستان سیدالشهداء یزد

بخش داروخانه

در سراسر جهان داروها یکی از ضروری ترین اجزاء نظام سلامت هستند . این واقعیت انکار نا پذیر در انتخاب ، تدارک ، توزیع ، و نگهداری و استفاده از دارو اهمیت بالایی در مراقبت از سلامت دارد .

آرمان واحد داروخانه دستیابی به واحدی دانش مدار ، کارآمد ، پاسخگو در راستای اعتلای کرامت انسانی از طریق ارتقای کیفیت خدمات می باشد .

داروخانه بیمارستان حضرت سیدالشهداء (ع) با هدف تامین دارو و لوازم مصرفی مورد نیاز بیماران در کلیه بخش ها و اتاق عمل و واحدهای پاراکلینیکی مرکز مشغول فعالیت می باشد.

بخش داروخانه | بیمارستان سیدالشهداء یزد
رئیس بخش
خانم دکتر مهسیما کفاش پور یزدی
سرپرستار
آقای شمسی پور

محل قرارگیری : زیرزمین

شماره مستقیم : 03531655514  

برای نوبت دهی آنلاین و رزرو وقت ویزیت پزشکان ، کلیک کنید …
اخبار بخش داروخانه
روز جهانی داروساز | بیمارستان سیدالشهداء یزد
روز جهانی داروساز
25 سپتامبر به عنوان روز جهانی داروساز نامگذاری شده است. هر چند در ایران 5 شهریور روز بزرگداشت زکریای روز ملی داروساز است.  هدف از نامگذاری روزی به نام داروسازان،…
روز پرستار
جشن بزرگداشت روز پرستار
در این مراسم که اعضای هیات مدیره، پزشکان، پرستاران، کادر درمان و کادر اداری بیمارستان حضور داشتند از 20 نفر از کارمندان و کارگران نمونه و 20 پرستار نمونه با…
روز جهانی داروساز | بیمارستان سیدالشهداء یزد
روز جهانی داروساز
25 سپتامبر به عنوان روز جهانی داروساز نامگذاری شده است. هر چند در ایران 5 شهریور روز بزرگداشت زکریای روز ملی داروساز است.  هدف از نامگذاری روزی به نام داروسازان،…
پزشکان فعال در بخش داروخانه