به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی

بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی از آزمایشگاه بیمارستان سیدالشهداء

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی به مناسبت گرامیداشت روز علوم آزمایشگاهی از آزمایشگاه بیمارستان سیدالشهداء یزد بازدید کرد.
بازدید معاون درمان

به گزارش روابط‌عمومی، دکتر حبیب نیکوکار معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی به همراه دکتر جواد زوار رضا مسئول امور آزمایش‌های دانشگاه علوم پزشکی استان یزد از آزمایشگاه بیمارستان سیدالشهداء یزد بازدید کرد. در این بازدید دکتر نیکوکار و دکتر زوار رضا با کارکنان آزمایشگاه بیمارستان سیدالشهداء گفتگو و از زحمات ایشان قدردانی کردند.