همزمان با دهه کرامت

بازدید خدام حرم مطهر رضوی از بیمارستان سیدالشهداء یزد

همزمان با دهه کرامت، خدام حرم مطهر رضوی با حضور در بیمارستان سیدالشهداء یزد از بیماران عیادت کردند.
بازدید خدام حرم مطهر رضوی از بیمارستان سیدالشهداء یزد | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به گزارش روابط عمومی همزمان با دهه کرامت، خدام حرم مطهر رضوی با حضور در بیمارستان سیدالشهداء یزد از بیماران عیادت کردند. این برنامه در راستای ارتقای سلامت معنوی و افزایش روحیه بیماران و کادر درمان انجام شد.