اضافه شدن کلینیک روانشناسی و مشاوره به درمانگاه بیمارستان سیدالشهداء یزد

افتتاح كلينيك روانشناسي و مشاوره در درمانگاه بيمارستان
اضافه شدن كلينيك روانشناسي و مشاوره به درمانگاه بیمارستان سیدالشهداء یزد | بیمارستان سیدالشهداء یزد