آغاز هفته جهانی خودمراقبتی

آغاز هفته جهانی خودمراقبتی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

آغاز هفته جهانی خودمراقبتی | بیمارستان سیدالشهداء یزد۲۷آبان الی۳ آذر ماه هفته جهانی خودمراقبتی است. خودمراقبتی، عملی است که در آن، هر فردی از دانش، مهارت و توان خود به عنوان یک منبع استفاده می‌کند تا به طور مستقل از سلامت خود مراقبت کند، منظور از به طور مستقل، تصمیم گیری درباره خود و با اتکا به خود است. البته این تصمیم گیری می‌تواند شامل مشورت و کسب کمک تخصصی یا غیرتخصصی از دیگران نیز باشد، اگرچه خودمراقبتی، فعالیتی است که مردم برای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت خود انجام می‌دهند؛ ولی گاهی این مراقبت به فرزندان، خانواده، دوستان، همسایگان، هم محلی‌ها و همشهریان آنها نیز گسترش می یابد. از حیطه های خود مراقبتی می توان به ارتقای سلامت ، اصلاح شیوه زندگی ،پیشگیری از بیماری ،ارزیابی علایم ،حفظ سلامت ،درمان بیماری  و توان بخشی اشاره کرد.