آغاز هفته ارتقاء آگاهی درباره بارداری

بارداری
بارداری
آغاز هفته ارتقاء آگاهی درباره بارداری

از 14 تا 28 بهمن‌ماه بنام هفته “ارتقاء آگاهی درباره بارداری” نامیده شده است. مراقبت‌های پیش از بارداری می‌تواند به افزایش آگاهی زنان برای محافظت از نوزاد خود و کسب اطمینان از بارداری سالم کمک کند. معاینه پیش از بارداری می‌تواند به زنان کمک کند تا پیش از باردار شدن، به سمت یک بارداری سالم بروند. ارتقا آگاهی و دانش زنان از تغییرات بدن و جنین در دوران بارداری کمک می‌کند تا مادران بتوانند از وضعیت سلامتی خودآگاه شده و برای بارداری تصمیم‌گیری نمایند و در نهایت دوره بارداری خود را به‌خوبی سپری کرده، برای زایمان آماده و آگاهی لازم برای مراقبت از فرزند خود را به دست بیاورند.